Greater Male' Industrial Zone Limited
Maldives
Cancellation Announcement To develop, operate and maintain K. Thilafushi Café and K. Guhlifalhu Café & Tuck Shop

 

Announcement

 

No.: GMIZL/IUL/PROC/2019/023

 

The announcement no: GMIZL/IUL/PROC/2019/018 to seek a party to develop, operate and maintain K. Thilafushi Café and K. Guhlifalhu Café & Tuck Shop has been cancelled.

 

 

 

 

16 October 2019

17 Safar 1441

 

Fen Building/ 4th floor                                                                              ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives                                                      އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514                                ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514

16 October 2019
ހޯދާ