ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބާތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

`

ނަމްބަރ: IUL)248-CAFA/248/2019/52  

އިޢުލާން

ބާތަކެތި ނީލަން ކިޔުން

      މިއިދާރާއިންނާއި މިސްކިތްތަކުން ނަގާފައިވާ ބާ ތަކެއްޗާއި، އެނޫންވެސް ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން 03 ޖޫން 2019 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:30 ގައި މިއިދާރާގެ ގޯތި ތެރޭގައި އޮންނާނެއެވެ. ނީލަން ކިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި އެދުވަހު ނީލަން ކިޔާ ނުނިމިއްޖެނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު 4:30 ގައި އެތަކެތި ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ.

      މިނީލަމުގައި ވާހައި ގިނަ ފަރާތް ތަކަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުމަކީ މިއިދާރާގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

      ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތީގެ އަގު ވަގުތުން އަދާ ކުރައްވަން ވާނެއެވެ. ވަގުތުން އަގު އަދާ ނުކުރައްވާ ނީލަންތައް ކެންސަލްކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ.

      ނީލަމުން ނަންގަވާ ތަކެތި ވަގުތުން ގެންދަވަން ވާނެއެވެ.

      މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި

ޢަދަދު

                           ތަކެތީގެ ތަފްޞީލް

2

ކުޑަދޮރުގެ ލަކުޑިތައް ( ނަސްރު މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ ތަކެތި )

4

ދޮރުފަތް ( ނަސްރު މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ ތަކެތި )

1

އަލަމާރި ( ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ ތަކެތި )

78

މުސޮއްލަ ( ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ )

1

ރެކު ( ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ )

1

ފެން ކޫލަރ ( ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ )

6

ފަންކާ ( ތައުބާ މިސްކިތުން ނަގާފައިވާ )

 

ކުލަހުސްކުރި ފާޓާތަކާއި ކުލަ ލުމަށް ބޭނުންކުރި ފިހިތައް

1

މޭޒް ( ވޭން ގަރާޖުގައި ހުރި )

27 މޭ 2019
ހޯދާ