އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެކުލަވާލާފައިވާ "ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގަވާއިދު 2013" އަށް މިއަދު (30 ސެޕްޓެންބަރު 2013) އިން ފެށިގެން ވަނީ ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައެވެ. އަދި މިގަވާއިދު ވަނީ މިކޮމިޝަންގެ ވެބްސައިޓްގައި ވެސް ޝާއިޢުކޮށްފައެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގައި އިއުލާން ކުރީމެވެ.

30 ސެޕްޓެންބަރު 2013
ހޯދާ