ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ A2 ޝީޓް

އެސިސްޓެންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރި އިޢުލާން A2 ޝީޓް

11 ޖުލައި 2021
ހޯދާ