މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އައިސްޕްލާންޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމާއިގުޅޭ

އިޢުލާން

އައިސްޕްލާންޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމާއިގުޅޭ

އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ އެހީގެ ދަށުން މިރަށުގައި 25 މެޓްރިކް ޓަނުގެ އައިސްޕްލާންޓެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާތީ، މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރު (IUL)308/2019/23 (2019 ޖޫން 30) އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ. މިދެންނެވި އިޢުލާނަކީ އައިސްޕްލާންޓް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެވެ.

މިއިޢުލާން ބާޠިލުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ 2019 ޖުލައި 07 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މިކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 27 ވަނަ ޢާއްމު ބައްދަލުވުމުންނެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

07 ޖުލައި 2019
ހޯދާ