ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް_ ޑްރައިވަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/37 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތައް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

06 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ