ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 06 އޭޕްރިލް 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 16:48
ސުންގަޑި: 09 އޭޕްރިލް 2024 13:00
ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް_ ޑްރައިވަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ 2024/37 އިއުލާނާ ގުޅިގެން ޑްރައިވަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތައް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

06 އޭޕްރިލް 2024