ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ާަA2 ޝީޓް- އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ: 2024/40 އިއުލާނާ ގުޅިގެން އެސޯސިއޭޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ އޭ2 ޝީޓް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

05 އޭޕްރިލް 2024
ހޯދާ