މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހިޕްޒްކޮށް ތަރާވީހް ނަމާދު ކުރާނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ޢިއުލާން

 

                        މިރަށު ދެމިސްކިތުގައި ރަމަޟާން މަހުގައި ޙިފްޒުކޮށް ތަރާވީސް ނަމާދު ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 20 މާރޗް 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ 13:00ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް ދުރުވެމައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދި ދަންނަވަމެވެ.

                              06  ރަޖަބް   1440

 

                              13 ފެބްރުއަރީ 2019 

 

13 މާރިޗު 2019
ހޯދާ