Greater Male' Industrial Zone Limited
Maldives
Regarding the announcement to carry out management audit

 

Announcement

 

No.: GMIZL/IUL/PROC/2019/005

 

Greater Male’ Industrial Zone Limited (GMIZL) Announcement (No. GMIZL/IUL/PROC/2019/002, to carry out management audit of the company) the following changes have been made to the dates of the announcement.

 

 

 

 

Time

Date

Day

Location

Details

10:00

10 February 2019

Sunday

GMIZL head office

Fen Building/ 4th floor

Pre-bid Meeting

10:00

14 February 2019

Thursday

Submission and Opening of Bids

 

 

 

 

 

Note: Bids would be only accepted by parties who have registered to participate in the bid. Please refer to Announcement No. GMIZL/IUL/PROC/2019/002.

 

 

 

 

 

03 February 2019

28 Jumada al-Oola 1440

 

Fen Building/ 4th floor                                                                                              ފެން ބިލްޑިންގް/ 4ވަނަ ފަންގިފިލާ

Ameenee Magu, Male’, Republic of Maldives                                                                     އަމީނީމަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

Tel: 3307513, 3307515 Fax: 3307514                                                ފޯން: 3307513،3307515 ފެކްސް: 3307514

31 January 2019
ހޯދާ