މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. މާފުށީ ޕްރީސުކޫލް ހޯލް ކުނިކަހާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުނެވެއްޖެ

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ

   ކ. މާފުށި، ދިވެހިރާއްޖެ                                                                  

 

                                                         ނަމްބަރ:WDC/2018/18

 

އިޢުލާން

 

ކ. މާފުށީ ޕްރީސުކޫލް ހޯލް ކުނިކަހާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ބޭނުނެވެއްޖެއެވެ.

 

 

 

        2019 ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން 2019 ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ މަހަކު -/2000ރ (ދެހާސް ރުފިޔާ) އަށް ކ. މާފުށީ ޕްރީސްކޫލް ހޯލާއި ބޭރު މަގުމަތި ކުނިކަހާ، ވިނަ ނޮޅާ ސާފުކޮށްބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއެވެ.

 

        ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 08 ޖެނުއަރީ 2019 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ސިޓީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

 

 

 

                   30 ޑިސެމްބަރ 2018މ

 

 

30 ޑިސެންބަރު 2018
ހޯދާ