ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުން

އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުން

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/003ނަންބަރ:

ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ


ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ބެހޭ

މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތު، ދުވާ ޓްރެކުން ބޭރުގައި ވާ ސަރަހައްދު ލެވަލްކޮށް ޓާފް އަޅާދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވާނޭ ފަރާތަކުން 13 މެއި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު މައުލޫމާތު ދިނުން އޮންނާނެއެވެ. މައުލޫމާތް ސާފުކުރުމަށްފަހު 20 މެއި 2018 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ މައުލޫމާތް ސާފުރުމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކަށެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތް ހޯދުމަށް 3325503 އަހުމަދު އުވޭއިސްއަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.


9 މެއި 2018

 

09 މޭ 2018
ހޯދާ