ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރަތް

 

ނަންބަރ: VAM/ILN/2017/07

 

 

 

އިޢުލާން 

       

 

    ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައިވާ ނޭޝަނަލް ބީޗް ވޮލީބޯޅަ މުބާރަތް އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޑިވިޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2017 އޮކްޓޯބަރ 20 އިން 31 ގެ ނިޔަލަށް ދޮންގަނޑު ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކޯޓްގައެވެ. މިމުބާރާތުގެ ޤަވައިދު އަދި ބައިވެރިވާ ފޯމް ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ މިމުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުގެ ރާއްޖޭގައި ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ކުޅޭ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ 2017

10 އޮކްޓޫބަރު 2017
ހޯދާ