މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕާފޯމަންސް ސްޓޭޖް އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބިމުގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ވެރިން ހޯދުމާއި ގުޅޭ

24 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ