ކަސްޓަމްސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މިކޮމިޝަނަށް ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާ އެއްގޮތް ފޮޓޯކޮޕީމެޝިނެއް ވިއްކާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

PHOTOCOPY MACHINE

General

Warm-Up-Time

Approx. 20seconds

Power Consumptions

Max. 1.5kW(115V, 220-240V)

Covers

RADF (Reversing Automatic Document Feeder)

Sorting

Automatic Sorting

Interfaces

USB 2.0/ USB 3.0

Ethernet (10/100)

 

Wi-Fi unit - (should be able to connect Wi-Fi networks)

Network Utilities

Printer Kit

Scanner Kit

 

 

Print Specification

Print Resolution

Min. 600dpi x 600dpi, 1 bit

Min. 2,400dpi x 600dpi, with smoothing

Print Speed

Min. 25-30ppm

Copy Specification

Copy Resolution

Min. Printing: 2,400 x 600dpi, 1bit

Min. Scanning:600dpi x 600dpi (Color & Mono)

Copy Speed

Min. 25-30cpm

First Copy Out Time

Approx. 5 seconds

Original Size

A4, A3, B5, A4-R, A5-R, B5-R

Original Scan Speed

Min. Mono: 57spm (600dpi), Color Doc. Mode: 43spm (600dpi)

Copy Mode

Text, Text/Photo, Photo,

Reproduction Ration

Min. 25% to 400% in 1% increment (Platen)

Min. 25% to 200% in 1% increment (RADF)

Scan Specification

Scan Resolution

Min. 100dpi, 150dpi, 200dpi, 300dpi, 400dpi, 600dpi

Scan Speed

Min. 57spm (in 300dpi, Mono) 43spm (in 300dpi, Color)

File Format

JPEG, TIFF, PDF, XPS, Slim PDF

 

 

Note: The machine should be able connect our Wi-Fi network and the supplier has to make the necessary settings and arrangements when delivering

ވީމާ، ފޮޓޯކޮޕީމެޝިން ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 28 މޭ 2015 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިކޮމިޝަނަށް (މ.މޫކައި ސުއިޓް 6 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ހަވީރީ ހިނގުން) އަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

  • އަގު: %55
  • ތަޖުރިބާ: % 10
  • މުއްދަތު: %20 (މުއްދަތު ގުނޭނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެން)
  • ވޮރެންޓީ % 15

29 ރަޖަބު 1436

18 މޭ 2015
ހޯދާ