އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢްލާން

މިރަށުގެ ނެޓްބޯޅަ އަދި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭ ޒުވާނުންނާ ބައްދަލުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 11 ޖޫން 2021 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 9:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި އޮންނާނެއެވެ.

     ވީމާ ނެޓްބޯޅަ އަދި ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭ އެންމެހާޒުވާނުން މިބައްދަލުވުމަށްވަޑައިގެންދެއްވުންއެދި ދެންނެވީމެވެ.

10 ޖޫން 2021
ހޯދާ