މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1442 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ

 1442 ވަނައަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުމާ ބެހޭ

 

ތުލުސްދޫގައި 1442 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައި ގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 02 ރަމަޟާން  1442 (14 އޭޕްރީލް 2021 ) ވަނަދުވަހުން ފެށިގެން 28 ރަމަޟާން 1442 ( 10 މެއި 2021 ) ވަނަ ދުވަހާއި ހަމައަށް ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ އަހަރު ތެރޭގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުގައި ޢާންމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ.

 

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ފައިސާ ބަލައި ގަންނާނީ ރަސްމީ ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 9:30 ން 12:30 އަށް ތުލުސްދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.

 

5-އާޓާފުށް

4-އާދައިގެފުށް

3-ބާސްމަތީހަނޑޫ

2-ތައިލެންޑް ހަނޑޫ

1-އާދައިގެ ހަނޑޫ

65.00ރ.

10.00ރ.

72.00ރ.

52.00ރ.

12.00ރ.

 

                                        

14 އޭޕްރީލް 2020   

14 އޭޕްރިލް 2021
ހޯދާ