ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޭބަލް ގަތުމަށް ކުރި އިއުލާންގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތް

                                                  އިޢުލާނު

 

 

 

                މިއިދާރާގެ ނަމްބަރ 239-PPRM/239/2021/1  (IUL)( 13 ޖަނަވަރީ 2021 ) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން 120 މީޓަރ ކޭބަލްގަތުމަށް ބިޑު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައިވަނީ ވެލިގާ ހާޑުވެއަރ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

     

                                26 ޖުމާދުލްއާޚިރާ 1442

                                08 ފެބުރުވަރީ 2021

 

 

        

 

                                                                     ރިޟުވާން ޢަބްދުﷲ

                                                                ކޮޅުމަޑުލުއަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް

 

08 ފެބުރުވަރީ 2021
ހޯދާ