ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު
ދިވެހިރާއްޖެ
ރެސިޑެންޝަލް ލާރނިންގ ސެންޓަރ (ދަނާލު) ގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުން

 

އިއުލާން

ނަންބަރ: IUL)GS-01/GS-01/2020/26)

ތާރީހް: 22 ނޮވެމްބަރ 2020

ރެސިޑެންޝަލް ލާރނިންގ ސެންޓަރ (ދަނާލު) ގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމާއި ގުޅޭ

 ރެސިޑެންޝަލް ލާރނިންގ ސެންޓަރ (ދަނާލު) ގައިބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 25 ނޮވެމްބަރ 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަށް ދަނާލަށް ހާޒިރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުން އެދެމެވެ. ނީލަމުން މުދާ ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ތަކެތި ގެންދެވޭނީ އެތަކެއްޗަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހުއެވެ.

 މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

#

ތަފްސީލް

ނީލަން ފެށޭއަގު

1

ރެފްރިޖިރޭޓަރ

-/50

2

ލަކުޑިގޮނޑި

-/5

3

ދޮންނަމެޝިން

-/50

4

ގޭސްއުނދުން

-/50

22 ނޮވެންބަރު 2020
ހޯދާ