ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭ

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް އާމުދަނީއެއް ލިބޭނެމަގު ފަހި ކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ދަނޑުގޮވާން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ރަށުގެ ރަށްވެހިންގެ ތެރެއިން ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ވަގުތީ ދަނޑުބިން ދޫކުރުމަށް މިއިދާރާ އިން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ވީމާ،  ދަނޑުގޮވާން  ކުރުމަށް  ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިއިދާރާ އިން ދޫކުރާ " ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ވަގުތީ ބިމަށް އެދޭ ފޯމް " ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ފަހު މިއިދާރާ އަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރަމެވެ. ފޯމް ދޫކުރުމާއި ފޯމް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ 04 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 11 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 އިން 15:00 އަށެވެ.

28 މޭ 2020
ހޯދާ