ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ މައޫލޫމާތު

 

                 އިޢުލާން

            

                 ގއ. ވިލިނގިލި "ދިނަށަ" އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން ރަޖިސްޓްރީ އައު ކުރުމަށް އެދި މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ، އަދި މިރަޖިސްޓްރީއާއި ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާނަމަ 18 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12.00 ގެ ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައި ދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

ރަޖިސްޓްރީއާއިބެހޭ މައޫލޫމާތު:  

1- ގޭގެ ނަން :       ދިނަށަ /ގއ ވިލިނގިލި

2- ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ: P-2000-12

3- ގޭގެ ވެރިފަރާތް:     އަންގީލާ ނަސީރު / ޝާހުއާބާދު، ގއ. ވިލިނގިލި

 

                            27    މެއި  2020

27 މޭ 2020
ހޯދާ