މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. ވާދޫއިން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ރ. ވާދޫއިން ދަނޑުބިން ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އާންމުކުރުން

 

ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން ވާދޫގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޚާއްސަ ބިންތަކެއް ދޫކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައިވުމާއެކު، މިކަމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލުވަނީ ކުއްލި ބައްދަލުވުން ނަންބަރު 04/2020 އިން ފާސްކޮށްފައެވެ.

މިހެންވެ، މިއުސޫލު އާންމުކުރީމެވެ.

23 މޭ 2020
ހޯދާ