ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން

އިޢުލާން

ނަންބަރ :     (IUL)95-A/95/2020/02                                        

 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި ހިނގަމުންދާ ޤަޟިއްޔާތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާ މިކޯޓުން މުއާސަލާތު ކުރާނެ އީމެއިލް އެޑްރެސް ނުވަތަ މޯބައިލް ނަންބަރު އަންގަވާ ދެއްވުން އެދެމެވެ. އެމަޢުލޫމާތު އަންގަވާނީ ތިރީގައިވާ މޯބައިލް ނަންބަރަށް އެސްއެމްއެސް އަކުން ނުވަތަ ތިރީގައިވާ އީމެއިލް އެޑްރެހަށް އީމެއިލް ކުރައްވައިގެންނެވެ.

 

މޯބައިލް ނަންބަރު: 7811280

އީމެއިލް: [email protected]

 

06 ރަމަޟާން 1441

29 އޭޕްރީލް 2020

03 މޭ 2020
ހޯދާ