މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ބަލައިގަތުން.

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

  ކ.ގާފަރު، ދިވެހިރާއްޖެ                                           ނަމްބަރ: 331/331/2020/22(IUL)

 

 

އިޢުލާން

 

 1441 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް ރަމަޟާން މަހުގެ 03 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަމަޟާން މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިއިދާރާއިން ބަލައިގަންނަމުން ގެންދާނީ، ކޮންމެ އާދިއްތަ، އަންގާރަ ، ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00 ން 12:00 ށެވެ. ފިޠުރު ޒަކާތުގެ މިންވަރަކީ ޞާއެކެވެ.

                 ފިޠުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ނެރޭނީ އަހަރު ތެރޭގައި އެ ރަށެއްގައި ބަނޑުކެއުމުގެ ގޮތުގައި ޢާއްމުކޮށް ކައިއުޅުނު ބާވަތަކުން 2.4 ކިލޯގެ އަގެވެ. ރަސްމީކޮށް ޒަކާތް ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 2.4 ކިލޯ ގޮވާމުގެ އަގަށްވާ ފައިސާއިންނެވެ. މި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން ޒަކާތްދައްކާނީ އަންނަނިވި އަގުތަކުންނެވެ.

  އާދައިގެ ހަނޑޫ

ތައިލެންޑު ހުދު ހަނޑޫ

ބާސްމަތީ ހަނޑު

ރަތް ހަނޑު

އާދައިގެ ފުށް

އާޓާ ފުށް

-/12ރ (ބާރަ ރުފިޔާ)

-/48ރ

(ސާޅީސް އަށް ރުފިޔާ)

-/91 ރ (ނުވަދިހަ އެއް ރުފިޔާ)

-/65 ރ (ފަސްދޮޅަސް ފަސްރުފިޔާ)

-/10 ރ (ދިހަ ރުފިޔާ)

 

-/53 ރ (ފަންސާސް ތިން ރުފިޔާ)

                     ވީމާ، މި ކަން ޢާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

25 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ