ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ގެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙް އަށް ބަދަލު އައުމާ ގުޅޭ

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                                                                         ނަމްބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-28

  

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕޮރޭޝަންއަށް ބޭނުންވާ ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަތުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ގެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙް އަށް ބަދަލު އައުމާ ގުޅޭ

 

 މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: RDC-IUL/PROC/2020-24 އިޢުލާން އާއި ގުޅިގެން ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޙް (6 އޭޕްރިލް 2020) އަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއް ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމުން، އެ ޢިއުލާން އަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙް ބަދަލުވިކަން އަންގާ އިޢުލާންކުރަމެވެ.                       

މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ބޭނުމަށް ފޮޓޯގްރަފީ އަދި ވީޑިއޯގްރަފީ އިކުޕްމަންޓް ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ. ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

M.UNIT

QTY REQ

ITEM DESCRIPTION

ITEM #

Nos

1

Sony Alpa A7 III

1

 

 

with 28mm-70mm lense

 

 

 

Lens

2

Nos

1

Sony FE 35mm f/1.8

 

Nos

1

Sony FE 50mm f/1.8

 

Nos

1

Sony FE 80mm

 

 

 

 

 

 

 

Stabilizer

3

Nos

1

DJI Ronin-S

 

 

 

 

 

 

 

Sennheiser MKE 400

4

Nos

1

(shotgun)

 

 

 

 

 

 

 

Sennheiser EW 100 ENG G4-A

5

Nos

1

(wireless pin mic)

 

 

 

 

 

 

 

Drone:

6

Nos

1

Dji Mavic 2 Pro

 

 

 

 

 

Nos

5

Brinno Bcc 2000 Time Lapse Camera

7

 

 

 

 

Nos

1

Aluminum Travel Tripod Stand

8

 

 

UBeesize 61.4” 2-in-1 design tripod

 

 

 

 

 

Nos

1

GoPro Hero8 Black

9

 

 

Weight: 126g | Waterproof: 10m | 4K video: up to 60fps

 

 

 

1080: up to 240fps|720: up to 240fps|Stills resolution: 12MPBattery

 

 

 

Battery life: 1-3hrs estimate

 

 

 

 

 

Nos

1

a68 A-mount Camera with Aps-C sensor

10

 

 

ILCA-68 BODY KIT

 

 

Documents to be submitted with request for proposal/quotation

 

 Company Profile

 References (if any)

 Registration

 GST Registration

 Proposed product details

 

                            ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 13 އޭޕްރިލް 2020 (ހޯމަ) ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ހާޒިރުވެ ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. ޕްރޮޕޯސަލް / ކޯޓޭޝަން ހުށަހަޅަންވާނީ މި ކޯޕަރޭޝަންގެ މައި އޮފީހަށެވެ.

 

              ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

                            އެމް އެސް އެލް ބިލްޑިންގް، އޯކިޑު މަގު

                            މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

                            ފޯން ނަންބަރު: 9912020

                            މެއިލް : [email protected]

                            6 އޭޕްރިލް 2020

 

06 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ