މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ހުޅުވަންދެން މުދާ އުފުލުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

            މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގައި 11:30 އިން 13:30 އަށް 350 ކިލޯއިން ފެށިގެންމަތީގެ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި މުދާ އުފުލުން މާނާކޮށްފައިވާ މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު (IUL)202-L/1/2019/60 (16 ޖުލައި 2019) އިޢުލާނާ ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

            17 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ސްކޫލުތަށް ހުޅުވަންދެން ހުރިހާ ގަޑިތަކެއްގައިވެސް، މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރު ބަރުކޮށްގެން މާލެ ތެރޭގައި މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް މި އޮތޯރިޓީން ނިންމާފައިވާ ވާހަކަ އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

19 މާރިޗު 2020
ހޯދާ