ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ކެންސަލްކުރުމަށް

އިޢުލާން

     

މިސްކޫލްގެ ނަންބަރު ގެ :KS-B/2020/01 (ޔުނިފޯމް ފޮތި ވިއްކުމުގެ),   KS-B/2020/02( ބައެއްކުލާސްތަކުގައި ޓީވީ ބެހެއްޓުމުގެ) 02 އިއުލާން މިދަޑިވަޅުގައި ދިމާވެފައިވާ ހާލަތާއި ގުޅިގެން ގިނަދުވަސްތަކަކަށް ސަރުކާރުބަންދު ކުރުމުން ކެންސަލްކޮށްފީމެވެ.

                    23 ރަޖަބު   1441 ހ        

                    18  މާޗް    2020 މ 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ