މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިދޭސީންގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާ ބެހޭ

އިޢުލާން

ބިދޭސީންގެ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލުމާ ބެހޭ

      ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރެގިއުލަރައިޒް ކުރުމަށް މި މިނިސްޓްރީއިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން" ޕްރޮގްރާމް 10 މާރިޗު 2020 (އަންގާރަ) ދުވަހުން ފެށިގެން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލެވިފައިވާ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ޕްރޮގްރާމް އަލުން ފެށުމުން އެކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.  

 

ANNOUNCEMENT

Temporarily discontinuing expatriate regularization program

The expatriate regularization program conducted by Ministry of Economic Development will be temporarily discontinued effective from today, 10th March 2020 (Tuesday) until further notice from the ministry


ঘোষণা
অস্থায়ীভাবে প্রবাসী নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি বন্ধ করা

মালদ্বীপের মিনিস্ট্রি অব ইকনোমিক ডেভেলপমেন্ট কর্তৃক পরিচালিত প্রবাসীদের বৈধকরণ/নিয়মিতকরণ কর্মসূচী আজ ১০ই মার্চ ২০২০ তারিখ (মঙ্গলবার) থেকে পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি না দেয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

 

‏16‏ ރަޖަބް‏ 1441

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ