މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމާއި ގުޅޭ

މި އިޢުލާންވަނީ 19 ފެބުރުވަރީ 2020 1139 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


    އިޢުލާން

 

އަންދަސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ  ސިސްޓަމް ، ލެޕްޓޮޕް، އޯ.އެސް، ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އަދި މަލްޓި މީޑިއާ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރު (IUL)88-ADHR/88/2020/36 :އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު މުޅިން ފުރިހަމަވާ އެއްވެސް ބިޑެއް ލިބިފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާޠިލުކޮށް،  މިމިނިސްޓްރީއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް، ލެޕްޓޮޕް، އޯ.އެސް އަދި ސޮފްޓްވެއަރ ލައިސަންސް އާއި މަލްޓި މީޑިއާ ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ITEM No:01

20x computer system

 

Processor

Intel i7  8th Gen

RAM

 8GB RAM  DDR4

Hard Disk

SSD 512gb

Hard Disk 2

1TB HDD

Graphics

( Intel Integrated Graphics ( HDMI output   

Network Interface

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Keyboard

USB Keyboard

Mouse

USB Optical Mouse, including mouse pad

Operating System

Genuine Microsoft Windows 10 Professional 64-bit

Software required

Genuine Microsoft Office home and business 2019

 

Optical drive

Slim 9.5mm optical drive

Monitor

( 21inches LED Display ( HDMI input

 

ITEM No:02

3x Laptop

 

Display

 15inch,  HD

Processor

Intel i7  8th Gen

RAM

8GB RAM  DDR4

Hard Disk

512GB SSD

Graphics

Intel UHD Graphics 620

Network Interface

10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet

Operating System

Genuine Microsoft Windows 10 Professional 64-bit

Software required

Genuine Microsoft Office home and business 2019

 

 

ITEM No:03

OS & Softwares Licence

 

10x Microsoft Windows 10 64bit

10x Microsoft office 2019 home business 64bit

5x  CorelDraw x8 64 bit (annual License) 1 year

3x Autocad 2017  1 year 

2x Adobe Creative Cloud for Teams ( All Apps )  1 year 

 

ITEM No:04

Multimedia Computer System x 2

 

Processor

AMD Ryzen Threadripper 2990WX 3.0 GHz 32-Core sTR4 Processor

Motherboard

Asus ROG ZENITH EXTREME ALPHA EATX sTR4 Motherboard

RAM

G.Skill Trident Z Neo 32 GB (2 x 16 GB) DDR4-3600 Memory

Power Supply

 1000W Fully Modular ATX Power Supply

CPU Cooler

Liquid CPU Cooler

Hard Disk

Samsung 970 Evo Plus 1 TB M.2-2280 NVME Solid State Drive

Case

(ATX Full Tower Case (with silent fans 

Hard Disk 2

Samsung 860 Evo 2 TB 2.5" Solid State Drive

Graphics

GEFORCE RTX 2080 Ti

Keyboard

USB Keyboard

Mouse

USB Mouse

Operating System

Genuine Microsoft Windows 10 Professional 64-bit

Software required

Genuine Microsoft Office home and business 2019

 

Monitor

UHD 24"  2560x1440 165 Hz Monitor x 2

 

ބީލަމާއެކު ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ މި އޮފީހުންދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށް ބަންދު ކުރެވިފައިވާ ސިޓީ އުރައެއްގެ ބޭރުގައި ބީލަން ހުށައަޅާފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި، ބީލަމުގެނަން ޖަހާފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ، ނުވަތަ ބީލަމުގައި ދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތްނުވާ ބީލަންތައް ބާތިލްކުރެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅުއްވާ ބީލަމާއެކު މަދުވެގެން ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަނުއްވަން ވާނެއެވެ.

ހ. ބީލަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ޕްރޮފައިލް

ށ. ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ

ނ. ލިބިފައިވާ ތަޖުރިބާ ސަޕޯޓިންގ ޑޮކިއުމަންޓާއެކު (ހުރިނަމަ)

ރ. ޖީ.އެސް.ޓީ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ

ބ. އެސް އެމް އީ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ

ޅ. ބީލަމުގެ އަގު ޖީ.އެސް.ޓީ އާއެކު

ކ. މީރާ ޓެކްސް ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް (ތިންމަސް ހަމަނުވާ)

އ. މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ މުއްދަތު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން "ދުވަހުން"

ވ. ހުށަހަޅާ ތަކެއްޗާއިބެހޭ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ހުށައަޅަންވާނެއެވެ.

 

ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް :

  1. އަގު : 50 މާކްސް ( އެންމެ ކުޑަ އަގު / ހުށައެޅި އަގު × 50 )
  2. މުއްދަތު:  30 މާކްސް ( އެންމެ ކުރު މުއްދަތު / ހުށައެޅި މުއްދަތު × 30 ) 
  3. ތަޖުރިބާ : 20 މާކްސް ( ތަޖުރިބާ ، މީގެ ކުރިން މިފަދަ މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުންތަކަށް ބެލުމަށްފަހުއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހަޅާ ކޮންމެލިޔުމަކަށް ލިބޭނީ 5 މާކްސް އެވެ. އެންމެ ގިނަވެގެން ލިބޭނީ 20 މާކްސް އެވެ. އަދި އެލިޔުންތަކުގައި އެ ލިއުމެއް ދެއްވި ފަރާތުގެ ތައްގަޑާއި ސޮއި އޮންނަންވާނެއެވެ. )

އިތުރު މަޢުލޫމާތު :

ބީލަމަށް އަގު ހުށަހަޅުއްވަންވާނީ ކޮންމެ އައިޓަމަކަށް ވަކިންނެވެ. އެގޮތުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވޭނީ ކޮންމެ އައިޓަމެއް ވަކިވަކިން އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެ އައިޓަމަކަށް އެންމެ މަތިން ޕޮއިންތްލިބޭ ފަރާތަކަށެވެ.

  • ބީލަމާބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ 7966634 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

24 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 1441

18 ފެބުރުވަރީ 2020
ހޯދާ