ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

ނަމްބަރ:  91 IUL-P/423/2019/

 

އިޢުލާން

ނީލަން ކިއުމާއި ބެހޭ

 

މިއިދާރާއިން ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މިސްކިއްތަކުން ނާއި އުލޫމް ޕްރީސްކޫލްއިން ނަގާލެވިފައިވާ ދިޔަދޮވިތަކާއި އަދި މިސްކިއްތައް މަރާމާތު ކުރުމަށްފަހު ނަގާލެވިފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިއުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވެލައްވަން ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 07 ޖަނަވަރީ 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

24 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ