މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅޭ

       މި ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު IUL)425-A2/1/2019/17 )ހ (02 ޑިސެންބަރު 2019) އިޢުލާނުގައި މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ދުވަސް ބަދަލު ވެފައިވާތީ އެއިޢުލާން ބާތިލް ކޮށްފީމެވެ.

03 ޑިސެންބަރު 2019
ހޯދާ