މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިވެންޓް އޮގްނައިޒް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިވެންޓް އޮގްނައިޒް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

      

              މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަފުލާއެއްގެ އިވެންޓްތަށް އޮގްނައިޒް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

              ވީމާ، މި މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 2019 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 21 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީ (ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާ) އަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 2019 ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 26 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް މި އޮތޯރިޓީއަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

              17 ނޮވެމްބަރ 2019

17 ނޮވެންބަރު 2019
ހޯދާ