ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބޭސިކް ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް

 

އިޢުލާން

               މިމަހުގެ24 ހުން 31 އަށް ކުނަހަންދޫގައި  ބޭސިކް ކްރިކެޓް ކޯޗިން ކޯހެއް ހިންގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިކޯހަކީ މޯލްޑިވުސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސްޕޯރސްޓްއާ ގުޅިގެން ކރިއަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. އަދި މިކޯހުން ލިބޭ ސެޓިފިކެޓަކީ މޯލްޑިވުސް ކޮލިފިކޭސަން އޮތޯރެޓީއިން ގަބޫލުކުރާ ސެޓްފިކެޓެކެވެ.

               ވީމާ ކޯހައް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މިމަހުގެ 20 އޮކްޓޯބަރ 2019 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯދެވުމަށް މި ކޯހުގެ ފޯކަލް ޕޮއިންޓް އަހުމަދު ނާސިފް (7554450) ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 16   ޞަފަރު    1441  

15   އޮކްޓޫބަރ  2019

15 އޮކްޓޫބަރު 2019
ހޯދާ