މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގަމުން ގެންދާ ޖުވަނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ އެތެރޭގެ މަރާމާތު ކުރަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލް ކުރިކަމަށް

`

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

    މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.                                    ނަމްބަރ: IUL10-F/10/2019/117

 

އިޢުލާން

                   މި މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުލުނުވެހި (ޝީ ބިލްޑިންގ 07 ވަނަ ފަންގިފިލާ) ގައި ހިންގަމުން ގެންދާ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ އެތެރޭގެ މަރާމާތުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ބޭނުންވާތީ އެ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ:       (IUL)10-F/10/2019/42  (04 މާރިޗު 2019) އިޢުލާން ބާތިލް ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                 

 

 

 

24 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ