މޯލްޑިވްސް ރިއަލް އެސްޓޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލްކުރުން

 

MALDIVES REAL ESTATE INVESTMENT CORPORATION PVT LTD

 

ނަންބަރު: MREIC/IU/2019/0016 

 

އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީހުން ބޭރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

މި ކުންފުނީގެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އޮފީހުން ބޭރުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް 13 ޖޫން 2019 ގައި ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަމްބަރު: MREIC/IU/2019/0013 ގެ އިއުލާން ބާތިލްކުރެވި، މި ޚިދުމަތްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ފަހުން އިއުލާނު ކުރެވޭނެ ވާހަކަ މައުލޫމާތަށްޓަކާ ދަންނަވަމެވެ.

 

05 ސެޕްޓެމްބަރު 2019

A subsidiary of MTCC

Maldives Real Estate Investment Corporation Pvt Ltd  |  01st Floor, MTCC Sawmill  |  Boduthakurufaanu Magu  |  Maldives
Phone: 7736424  |  Fax: 3001422  |  E-mail: [email protected]

05 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ހޯދާ