އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުމާގުޅޭ

މިރަށުގައި އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުޔރެވެމުންދާ ވޮލީ ކޯޓް އަދި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ސަރަހައްދުން ކަނޑާލެވިފައިވާ ރުއްވަކަރާއި ގަސްލަކުޑިތައް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.   

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުން ބައްލަވައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 އޮގަސްޓް 2019 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު 16:30 އަށް މިރަށު ބަށިކޯޓާއި ނެޓްބޯޅަ ހޯޓާއި ދެމެދުގައިވާ މަގުމައްޗަށް ވަޑައިގެންދެއްވުންއެދި ދައުވަތު އެރުވީމެވެ.

21 އޮގަސްޓް 2019
ހޯދާ