މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި ކައުންސިލަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

ނަމްބަރ(IUL)337-C-AB/337/2019/41   

 

އިޢުލާން

 

 

މާފުށި ކައުންސިލަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ހޯދުމާއިގުޅޭ:

 

     މިއިދާރާއިން ކުރިއަށްގެންދާ ކުނި އުކާދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ބޭނުންކުރުމަށް 2 ޓަނުގެ ޕިކަޕެއް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 16 ޖުލައި 2019ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13:00ށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 04 އޮގަސްޓް 2019ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 13:00އަށް މިއިދާރާގެ މީޓިންގރޫމަށް ވަޑައިގެން  އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅިގެން މިއިދާރާގެ ނަންބަރ: (IUL)337/337/2018/2 (30 ޖަނަވަރީ 2018) އިޢުލާން ވަނީ ބާޠިލް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. މިއީ ޕިކަޕެއް ހޯދުމަށް މިއިދާރާއިން ކުރެވޭ ދެވަނަ އިޢުލާނެވެ.

04 ޖުލައި  2019

04 ޖުލައި 2019
ހޯދާ