ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކެންޓީން ހިންގައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ޢިއުލާން

 

          ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ/އެމްއެންޔޫ ބިޒްނަސް ސްކޫލް ގޯތިތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކެންޓީން ހިންގައިދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

  ވީމާ، މިކަމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 13 ޖޫން 2019 ވާ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 16 ޖޫން  2019 ވާ ދުވަހުގެ 9:00 ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އިދާރީ މަރުކަޒު ގައެވެ.

09 ޖޫން 2019
ހޯދާ