ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ

`

 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

އިހަވަންދޫ              

ދިވެހިރާއްޖެ                            ނަމްބަރ: (IUL)248-CAFA/248/2019/56 

 

އިޢުލާން

 

           ފިޠުރު ޒަކާތް ބެހުމާއި ގުޅޭ

            އިހަވަންދޫގައި ތިއްބެވި ފަގީރުންނާއި މިސްކީނުންނަށް 1440 ވަނަ އަހަރުގެ ފިޠުރު ޒަކާތް، 29 ރަމަޟާން 1440، 03 ޖޫން 2019 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ން ފެށިގެން ބަހައިދޭ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

            މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

            27 ރަޖަބު  1440

            03 އެޕްރީލް 2019

 

 

 

 

 

02 ޖޫން 2019
ހޯދާ