ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
2 ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ

ޕިކަޕް ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެ:

މި ރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ މަޝްރޫއަށް ޕިކަޕް ގަތުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ބޭނުންވާ އަދަދު: 02
  • ޓަނޭޖް: 2.5
  • ބުރޭންޑް: TOYOTA, CANTA, MITSUBISHI, ISUZU

ވީމާ، މި ކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް މި އިދާރާއަށް ހާޞިރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

#

 

ތަން

ތާރީޚް

ގަޑި

1

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

23 މެއި 2019 (ބުރާސްފަތި)

10:00

2

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

ގަމު ކައުންސިލް އިދާރާ

02 ޖޫން 2019 (އާދީއްތަ)

10:00

 

                

 

ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެވޭނީ ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތެއްގެ ނަމުގައެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޖެހިގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބައިވެރިއެއް ނުވެވޭނެއެވެ. މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.  

 

                    10    I   1440

                    15  މެއި      2019  

15 މޭ 2019
ހޯދާ