ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
Ramadan Cricket Carnival

                                       ސާރކިއުލަރ                            CBM/2019/06

ރަމަޝަން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް

            މިބޯރޑުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ރަމަޝަން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތުވަނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. މި ކާނިވަލްގައި ތިން މުބާރާތް ކުޅެވޭނެއެވެ.

  1. އޯޕަން ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް ޓޯނަމަންޓް 14 ޓީމް (ހަމަ އެކަނި ދިވެހިންއަށް)
  2. އޮފީސް ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް ޓޯނަމަންޓް 8 ޓީމް (ހަމަ އެކަނި ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންއަށް)
  3. ކޮޕްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް ކްރިކެޓް ޓޯނަމަންޓް 12 ޓީމް (ހުޅުވާލެވިފައި، ބޭނުން މީހަކަށް ކުޅެވޭގޮތަށް)

 

ވީމާ މި މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވާނޭ ފަރާތްތަށް މި މަހުގެ 28ގެ 1400ގެ ކުރިން ލިއުމަކުން ބޯރޑަށް އަންގާދެއްވުން އެދެމެވެ.  މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނީ، ބައިވެރިވަމުންދާ ތަރުތީބުންކަން ދެންނެވީމެވެ.

 އީމެއިލް [email protected]    [email protected]

www.maldivescricket.org އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް މިބޯރޑުގެ ވެބްސައިޓުން ލިބެން ހުންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

             18 އޭޕްރިލް 2019                        

18 އޭޕްރިލް 2019
ހޯދާ