މަސައްކަތް
ނަންބަރު: CBM 2018/08
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޫބަރު 2018
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1502
ސުންގަޑި: 25 އޮކްޓޫބަރު 2018 1400
ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ފާހާނާހެދުން

މަސައްކަތް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ

2018/08ނަންބަރ:

އެކުވެނި އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި ފާހާނާ ހެދުން


މިބޯރޑުން ދޭ މައުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ އެއްނަންބަރ ދަނޑުގައި 5 (ފަހެއް) ފާހާނާ ހަދާދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ މި މަސެއްކަތް ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް 31 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ބުދަ ދުވަހު 14:00ގެ ކުރިން އަންދާސީހިސާބު މިބޯޜޑަށް ހުށައެޅުންއެދެމެވެ.  

މައުލޫމާތް ސާފުކުރުން 25 އޮކްޓޯބަރ 2018 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 ޖަހާއިރު ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ކްރިކެޓް ބޯރޑުގައި އޮންނާނެއެވެ.


22 އޮކްޓޯބަރ 2018

 

2018-10-22