ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު: (IUL)277/277/2024/7
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 28 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 21:46
މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކައް ބިން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލް - ށ.ފޯކައިދޫ

28 މާރިޗު 2024