ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 13 މާރިޗު 2024
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 10:49
މުލަކަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަމުންގާ ގޮތުގެ ރިޕޯޓް- ޖެނުއަރީ، ފެބްރުއަރީ 2024

13 މާރިޗު 2024