ޢާންމު މަޢުލޫމާތު
ނަންބަރު:
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 11 ޖުލައި 2021
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 14:01
ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް A2 ޝީޓް

މިކައުންސިލްގެ ނަންބަރު:26/2021/258(IUL) އާއިގުޅޭ A2 ޝީޓް

11 ޖުލައި 2021