ނީލަން
ނަންބަރު: (IUL)468-LID/468/2020/166
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 16 ސެޕްޓެންބަރު 2020
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1055
ސުންގަޑި: 21 ސެޕްޓެންބަރު 2020 0900
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިޔުން

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގުއަވަށު ކާނު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ތެރެއިން ނަންބަރ 01، 02، 03، 04، 05 އަދި 06 ޖަހާފައިވާ ރުއްތަކުގެ ނީލަންކިޔުން 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 21 ވާ ހޯމަ ދުވަހު 9:00 ގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އޮންނާނެއެވެ.

      ނީލަމުން ރުއްތައް ނަންގަވާ ފަރާތްތަކުން ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށް ފަހު 02 ދުވަހުގެ ތެރޭ ރުއްތައް ކަނޑައި ތަން ސާފުކުރަން ވާނެއެވެ.

ވީމާ މި ނީލަމުގައި ވީހާ ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވުމަކީ މި ކައުންސިލްގެ ވަރަށް ބޮޑު އެދުމެކެވެ.

2020-09-16