ގަންނަން ބޭނުންވާ ތަކެތި
ނަންބަރު: (IUL)223/1/2019/8
ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚް: 12 ސެޕްޓެންބަރު 2019
ޕަބްލިޝްކުރި ގަޑި: 1455
ސުންގަޑި: 18 ސެޕްޓެންބަރު 2019 1200
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

           ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި އެއްގޮތްވާގޮތަށް ނުވަތަ  ތިރީގައިވާ ސްޕެސިފިކޭޝަނާއި ގުޅޭ ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން މި ޓްރައިބިއުނަލަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިގަތުން އޮންނާނީ 18 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 12:00 ގައެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާނީ މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ އޮފީސް

ހިނގަމުންދާ މއ. ޖަންބުގަސްދޮށުގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށެވެ.

           އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނަންބަރު 3015555 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

SPECIFICATION

A3 Multifunction Color Printer + Single Tray with Stand

Up to 25 ppm Copy, Email, Print, and Scan

Duty Cycle: 129,000 pages per month - 320 GB HDD/1.05 GHz Dual-core/4 GB memory/ Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-T ,

High-speed USB 3.0/Resolution- Copy: Up to 600 x 600 dpi; Print: Up to 1200 x 1200 dpi/

DADF: 110 Sheets

Bypass Tray: 100 sheets, Tray 1: 520 sheets, Single Tray with Stand: 520 sheets, Dual Catch Tray: 250 sheet each; Lower tray offsets.

 

               

 

 

Evaluation Criteria         

Criteria

Marks

Price with GST

50%

Delivery

10%

Technical Qualification

40%

Price:

  1. Each bidder’s price is used to identify their relative position on a 0 – 50 price scale. This is done by allocating the lowest priced bid 50 points and calculating the remaining bidder’s score in relation to this scale.

 

Delivery:

  1. Each bidder’s number of days for delivery is used to identify their relative position on a 1– 10 scale.
  2. Maximum delivery period shall be 30 days from the date of confirmation

 

Technical:

  1. The bidder must provide proof of Manufacture Authorization Letter for all proposed products. Proposal shall be rejected if Manufacturer Authorization Letter is not submitted.
  2. 20 points is given for the proposed warranty period of 3-Years hardware and on-site support service.
  3. 10 pointsis given for the amount of relevant trained staffs with the bidder organization.
    1. Minimum two trained staff to provide installation and warranty support.

 

                13 މުޙައްރަމު 1441

                12 ސެޕްޓެމްބަރ 2019

2019-09-12