ރެހެންދި ސްކޫލް/ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

      މި ސްކޫލުގެ ފާހަނަތަކުގެ އޯވަރހެޑް ޓޭންކް ބަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރި ނަންބަރ  (IUL)RS/1/2018/18  އިއުލާނާ ގުޅިގެން  ހުށައަޅާފައިވާ އަގުތަށް ބޮޑުކަމަށް ފެންނާތީ އެއިއުލާން ބާތިލްކުރަމެވެ.

21 ފެބުރުވަރީ 2018
ހޯދާ