މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކިތުގެ ބޭނުމަށް މިސްކިތުގެ ބޭރުގައި ހެދިފައިވާ ގުދަން ނެގުމަށް

13 ސެޕްޓެންބަރު 2017
ހޯދާ