ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ތިނަދޫ ސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދު 1445.މ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރުތައް ހިންގައިދޭނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

ތިނަދޫ ސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދު 1445.މ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރުތައް ހިންގައިދޭނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހޯދުމަށް

      ތިނަދޫ ސިޓީގައި އަޟްޙާ ޢީދު 1445.މ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޅިވަރުތައް ހިންގައިދޭނެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރަމެވެ.

       ވީމާ، މިއަހަރުގެ އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ބޭނުންވެލައްވާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރު ކުރެއްވުމަށްފަހު 20 މެއި 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:30އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅެއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއެކު ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ މައިގަނޑު ބައިތަކާއި ޕްރޮޕޯސަލް އަށް މާކްސް ދިނުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑުތައް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

ތަން

ބީލަން ހުށަހެޅުން

20 މެއި 2024

ހޯމަ

13:30

ތިނަދޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މީޓިންގް ރޫމް


                         04  ذو القَعدة  1445

                         13 މެއި     2024  

13 މޭ 2024
ހޯދާ